pais

Lektoorium on koos kasvamise keskkond, kus ühiste huvidega inimeste erinevatest arusaamadest kujuneb rikkus - jagatud arusaam.

Jagatud arusaam kujuneb protsessis, kus igaühel on võimalus sõnastada ja öelda välja oma arusaam käsitletava teema kohta nii, et kaaslased teda kuulavad. Seejärel on võimalus küsida, selgitada ja täpsustada. Oodatud tulemuseks ei ole mitte universaalne tõde vaid värske, enesekohane ja tervikut rikastav vaatenurk.

Ühiste huvidega inimeste vastastikune eneseavamine ja –väljendamine aitab avardada üksteise taipamisi ja iseenda mugavustsooni ning luua sidemeid enda jaoks tähendusrikaste inimestega.

© 2023 MTÜ Lektoorium.